Ordensregler på Korshøjskolen

Ordensreglerne skal tjene til at synliggøre de vigtigste overordnede regler, der gælder på Korshøjskolen.

Det er vigtigt for os, at dagligdagen er præget af respekt, tillid, fælles ansvar og sund fornuft, for det er med til at skabe en skole, hvor alle elever har det godt og lærer mest muligt. Dette gælder også uden for skoletiden, hvor respektfuld opførsel over for hinanden - også på sociale medier eller over telefonen - har stor betydning for trivslen i skolen. Det er desuden vigtigt, at eleverne passer på skolens udstyr og inventar.

Hvis elever medbringer ting, som enten er i strid med skolens regler eller af pædagogiske grunde vurderes uhensigtsmæssige at lade eleven beholde i løbet af skoledagen, vil de blive inddraget og afleveret på skolens kontor. Tingene kan afhentes umiddelbart efter skoledagens afslutning. Inddragede fødevarer og drikkevarer kan af hygiejniske grunde blive smidt ud, hvis de ikke afhentes samme dag. Skolen kontakter forældrene, hvis de inddragede ting er ulovlige, eller hvis vi er i tvivl om det sundhedsmæssigt (f.eks. tobak) eller sikkerhedsmæssigt forsvarlige i at udlevere tingene til eleven ved skoledagens ophør.

 • Elevernes skal rette sig efter de voksnes anvisninger.
 • Alle elever har et medansvar for, at der er pænt og ryddeligt på skolen, både i klasserne, faglokalerne, gangarealerne og udenfor.
 • Når klokken ringer første gang, skal eleverne gå ind i klassen. Når klokken ringer anden gang, skal de sidde på deres plads.
 • Når eleverne færdes på skolens område - både indenfor og udenfor - i pauser og i undervisningen, skal det ske på en måde, så de viser hensyn til andre.
 • Medbragte ting, herunder elektronisk udstyr og legetøj, medbringes på eget ansvar.
 • Mobiltelefonerne skal altid afleveres ved skoledagens start.
 • Eleverne og hjemmet er ansvarlige for de skolematerialer og det skoleudstyr, eleven har lånt.
 • Cykler, skateboards, el-løbehjul og andre køretøjer medbringes på eget ansvar og skal parkeres udenfor.
 • Enhver form for alkohol og tobak er forbudt at medbringe og indtage på skolen eller andetsteds i skoletiden.
 • Eleverne skal sidde roligt i skolebussen og vise hensyn til deres medpassagerer.
 • Elevernes må ikke forlade skolens område i skoletiden, medmindre de i udskolingen har fået et forældresamtykke til det.
 • I udskolingen må eleverne ikke bringe slik, chips, sodavand, ice tea, energidrik, popcorn, kage, is og lignende ind på skolen.

Overtrædes reglerne, taler vi altid med eleverne om det, og vi involverer også forældre og ledelse afhængigt af, hvad det drejer sig om.