Fagfordeling

Alle klasser og lærere skal have så god en fagfordeling som muligt.

Der tilstræbes så få lærere som muligt omkring en klasse.

Der tilstræbes så rimelig en fordeling af kvindelige og
 mandlige lærere som muligt omkring en klasse.

Det tilstræbes, at klasser og hold har så få lærerskift som muligt.

Alle har til opgave at påse, at alle klasserne får så god en fagfordeling som muligt.