Kontaktforældre

Princippet beskriver formål med og retningslinjer for kontaktforældre.

Formål

  • At involvere forældrene i deres barns skolegang.
  • At medvirke til, at skole/hjem-samarbejdet fungerer optimalt.
  • At støtte klassens medarbejderteam i arbejdet med klassens sociale miljø.
  • At stå i spidsen for at opbygge gode relationer forældrene imellem, for det har positiv betydning for deres børns skolegang.

Retningslinjer

På det årlige forældremøde skal der blandt klassens forældre vælges 2-4 kontaktpersoner.

Det bør tilstræbes, at begge køn er repræsenteret.

Kontaktforældre kan inddrages i arbejdsgrupper nedsat af skolebestyrelsen.

Kontaktforældrene planlægger og står for sociale arrangementer for klassen.

Klassens team hører kontaktforældrene i god tid før forældremødet, om de ønsker punkter på dagsordenen.