Regler for mobiltelefoner

Her finder du regler for brug af mobiltelefoner på Korshøjskolen.

Mobiltelefoner

  • Mobiltelefoner skal være slukket i timerne.
  • Læreren kan give tilladelse til at anvende mobiltelefoner i undervisningsmæssige sammenhænge.

Overtrædelse medfører følgende sanktioner:

  • Første gang: Telefonen indleveres på kontoret, og eleven kan selv afhente den ved skoledagens slutning.
  • Anden gang: Telefonen indleveres på kontoret og kan afhentes efter en uge.
  • Tredje gang: Telefonen indleveres på kontoret og kan afhentes efter en uge af elevens forældre, som også får at vide, at en ny overtrædelse vil medføre forbud mod at have mobiltelefon med i skole.