Ordensregler på Korshøjskolen

Ordensreglerne skal tjene til at synliggøre de vigtigste overordnede regler, der gælder på Korshøjskolen.

Det er vigtigt for os, at dagligdagen er gennemsyret af værdier som respekt, tillid, fælles ansvar og sund fornuft. Dette vil være med til at skabe en skole, hvor alle elever har det godt og lærer mest muligt.

Derfor er det vigtigt, at vi alle i dagligdagen taler respektfuldt til hinanden, tager ansvar for hinanden – ikke kun os selv - og bruger vores sunde fornuft. Det gælder også uden for skoletiden, hvor respektfuld opførsel over for hinanden - også på sociale medier eller over telefonen - har stor betydning for trivslen i skolen. Det er desuden vigtigt, at eleverne passer på skolens udstyr og inventar.

 • Elevernes skal rette sig efter de voksnes anvisninger.
 • Alle elever har et medansvar for, at der er pænt og ryddeligt på skolen, både i klasserne, faglokalerne, gangarealerne og udenfor.
 • Når klokken ringer første gang, skal eleverne gå ind i klassen. Når klokken ringer anden gang, skal de sidde på deres plads.
 • Når eleverne færdes på skolens område, både indenfor og udenfor, i pause og i undervisningen, skal det ske på en måde, så de viser hensyn til andre.
 • Elevernes må ikke forlade skolens område i skoletiden, medmindre de i udskolingen har fået et forældresamtykke til det.
 • Medbragte ting, herunder elektronisk udstyr og legetøj, medbringes på eget ansvar.
 • Mobiltelefonerne skal dog altid afleveres ved skoledagens start.
 • Eleverne og hjemmet er ansvarlige for de skolematerialer og det skoleudstyr, eleven har lånt.
 • Cykler, skateboards, el-løbehjul og andre køretøjer medbringes på eget ansvar og skal parkeres udenfor.
 • Enhver form for alkohol og tobak er forbudt at medbringe og indtage på skolen.
 • Eleverne skal sidde roligt i skolebussen og vise hensyn til deres medpassagerer.