Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et år, hvor mange får lært bogstaver og tal og flere får brudt læsekoden, men også et år hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse er sammen med førskolen med til at bygge bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Vi arbejder med en meget varieret skoledag for alle børn i indskolingen, herunder meget bevægelse og udendørs undervisning (udeskole) når det er muligt.