Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2021/2022 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

På Korshøjskolen har vi omlagt 90 timer per år per klasse for 4. klassetrin, 60 timer per år per klasse for 5. klassetrin, 60 timer per år per klasse for 6. klassetrin, 60 timer per år per klasse for 7. klassetrin, 60 timer per år per klasse for 8. klassetrin, 90 timer per år per klasse for 9. klassetrin og 90 timer per år per klasse for specialklasserne.

Vi ønsker at bruge timerne til at være to voksne i flere af fagene hen over ugen. Med to voksne kan der fx blive tale om holddannelse på tværs af klasser eller støtte til enkelte elever. Formålet med det er, at fremme læring og trivsel for alle elever, også elever med særlige behov.