Forældres involvering

Princippet beskriver forældres involvering i skolens liv og barnets skolegang.

Formålet er:

  • Forældrenes involvering i deres barns skolegang skal være med til at sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den enkelte elevs faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
  • Forældrenes involvering i skolens liv skal styrke opbakningen og tilliden til Korshøjskolen og fællesskabet i elevens klasse.

Mål

  • At alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevens trivsel og læring.
  • At alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for deres barns trivsel og læring.
  • At sociale og faglige aktiviteter med forældredeltagelse på skolen giver forældrene et bedre grundlag for at forstå hinanden og hinandens børn. Det fremmer elev- og forældrefællesskaber i klassen.

Korshøjskolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres involvering i deres barns skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.

Korshøjskolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de derhjemme og i fritiden kan støtte deres barns læring og trivsel i skolen.

Korshøjskolen sørger for, at der vælges kontaktpersoner (forældreråd) i hver klasse. Se særskilt princip for kontaktforældre.

Korshøjskolen skal planlægge eventuelle faglige og sociale arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage. Skolen skal sikre tilstrækkelig information til forældrene.

Forældrene bestræber sig på at støtte deres barns læring og trivsel i videst mulig omfang.

Det er forældrenes ansvar, at deres barn møder undervisningsparat op i skole. Det betyder, at forældrene signalerer, at skolegangen er vigtig, at barnet er veludhvilet, velforberedt og respekterer Korshøjskolens regler og normer for god opførsel.

Forældrene tilstræber at deltage i faglige og sociale arrangementer på skolen.