Princip for skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen på Korshøjskolen er omfattet af skolens mål- og værdisætning og øvrige principper.

Skolefritidsordningen på Korshøjskolen skal være et trygt fritidstilbud, hvor udvikling og leg er i centrum. SFO'en er en vigtig del af skolens samlede virke.

Der skabes en tæt sammenhæng mellem skole og SFO, bl.a. ved at klassens skolepædagog har den samme børnegruppe i SFO.

Det er godt for børnene at gå i SFO, for her styrkes det sociale liv på årgangen og på tværs af årgange på en anderledes måde end i løbet af skoledagen.

SFO'en skaber rammerne for, at børnene kan være en del af et udvidet fællesskab, hvor de danner venskaber og udfordres til læring. Rammerne sættes bl.a. med hensyn til udeliv, motorik og bevægelse samt kreativ, social og personlig udvikling.

SFO'en arbejder med børnenes læring, trivsel og udvikling gennem alsidige aktiviteter. Det er personalets pædagogiske opgave at støtte og vejlede børnene i dette, og det er vigtigt at inddrage børnenes ideer.

Aktiviteterne fremgår af en udsendt aktivitetsplan, og heraf fremgår en vekslen mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes frie leg.

Forældrene skal opleve et godt og åbent samarbejde med personalet og opleve, at de er godt informeret om SFO'ens aktiviteter.