Faciliteter og lokaler

Korshøjskolen blev bygget midt i 1960’erne i fællesskab af kommunerne Harridslev-Albæk, Støvring-Mellerup og Tvede-Linde. Den erstattede syv små skoler i de tre kommuner.

I 1965 ved ibrugtagningen af Korshøjskolen blev bygningerne beskrevet således af en Randers-avis:

”Gule bygninger i et plan kryber op ad bakken og klemmer sig ind i terrænet, så de hører hjemme der. Terrasse efter terrasse gentager det sig, og den rytmiske bevægelse skaber bl.a. fire adskilte legepladser. Uregelmæssige og varierede størrelser på klasselokaler, gange og speciallokaler med fritstående murstensvægge med en fin, kraftig gul farve samt dejligt træværk giver en stærk fornemmelse af at færdes i bygninger, skabt specielt for skolebørn”.

Der er ikke sket de store ændringer i bygningerne siden starten i 1965.

Skolens festsal kom dog først til senere i forbindelse med den store udvidelse med dobbeltfløjen med kælder.

Hvis man går ind ved porten til den øverste legeplads, kan man se en sten, som er muret ind i væggen. Stenen er flyttet med til Korshøjskolen