Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Korshøjskolen.

Cykling

I 2019 kom Korshøjskolen med i Randers Kommunes cykelprojekt "Sikre skolekorridorer". Projektet har fokus på at gøre skolevejene mere sikre.

Projektet betyder nye cykelstier og spærring for gennemkørende trafik på en strækning på Harridslevvej. Dermed skulle flere elever gerne kunne transportere sig selv til skole.

Elever fra skolen har desuden malet iøjnefaldende symboler ved skolens cykelparkeringer.

I forbindelse med cykelprojektet har skolen fået otte nye cykler, som giver skolen mulighed for at tage på flere udflugter på cykel.

Skolebus

Der kører skolebus til Korshøjskolen for eleverne fra området omkring Tinget, og hvor eleverne er berettiget til befordring.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Gratis transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.