Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

Skolebestyrelsen finder det meget værdifuldt, at undervisningen foregår andre steder end skolens lokaler og område. Det kan være i lokalområdet eller mere fjerne geografiske lokaliteter – såvel indenlandske som udenlandske afhængig af formål og elevernes alder.

På denne måde kan undervisningen varieres, gøres virkelighedsnær, være præget af gode fællesoplevelser og få et indhold og en form, der er vanskelig at opnå inden for skolens fysiske rammer.

Eleverne på Korshøjskolen er på lejrskole i 4., 6. og 8. klasse.

Undervisning og planlægning

At der er tale om undervisning, betyder, at fagenes "fælles mål", herunder den enkelte elevs alsidige personlige udvikling samt folkeskolelovens øvrige bestemmelser vedrørende tilrettelæggelse af undervisning er gældende.

Skolebestyrelsen ønsker, at denne mulighed bruges i så stor udstrækning som muligt, indenfor skolens timemæssige og økonomiske rammer.

Hvert år i forbindelse med skoleårets planlægning fastlægges omfanget af ekskursioner, lejrskoler og skolerejser.

Elevdeltagelse og -udgifter

Det er gratis for eleverne at deltage. Der kan opkræves et beløb til elevernes forplejning svarende til det sparede hjemmeforbrug.

Herudover kan klassens forældre og elever evt. i samarbejde med skolen tilvejebringe midler, ud over dem som skolen har til rådighed.

Udgifterne til lærernes deltagelse dækkes fuldt ud af skolen.

Elever, der ikke deltager, tilbydes alternativ undervisning, evt. i form af et praktikophold.