Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i ekskursioner, hytteture, lejrskoler og skolerejser.

Skolebestyrelsen finder det meget værdifuldt, at undervisningen foregår andre steder end skolens lokaler og område. Det kan være i lokalområdet eller mere fjerne geografiske lokaliteter – såvel indenlandske som udenlandske – afhængig af formål og elevernes alder.

På denne måde kan undervisningen varieres, gøres virkelighedsnær, være præget af gode fællesoplevelser og få et indhold og en form, der er vanskelig at opnå inden for skolens fysiske rammer.

Eleverne på Korshøjskolen er på lejrskole i 4. og 6. klasse og på skolerejse i 8. klasse.

Undervisning og planlægning

At der er tale om undervisning betyder, at fagenes "fælles mål", herunder den enkelte elevs alsidige personlige udvikling samt folkeskolelovens øvrige bestemmelser vedrørende tilrettelæggelse af undervisning, er gældende.

Skolebestyrelsen ønsker, at denne mulighed bruges i så stor udstrækning som muligt inden for skolens timemæssige og økonomiske rammer.

Elevdeltagelse og -udgifter

Det er gratis for eleverne at deltage i lejrskoler, og deltagelsen er obligatorisk. Der kan opkræves et beløb til elevernes forplejning svarende til det sparede hjemmeforbrug.

Herudover kan klassens forældre og elever evt. i samarbejde med skolen tilvejebringe midler ud over dem, som skolen har til rådighed.

Udgifterne til lærernes deltagelse dækkes fuldt ud af skolen.

På skolerejsen til København i 8. klasse er deltagelsen frivillig, og der er en forældrebetaling på omkring 1000 kr. eksklusiv kost. Såfremt en familie ikke kan betale beløbet helt eller delvist, betaler skolen helt eller delvist.

Elever, der ikke deltager, tilbydes alternativ undervisning, evt. i form af et praktikophold.