Vurdering af undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre det.

Mindst hvert tredje år skal skolen lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Der er senest lavet en undervisningsmiljøvurdering for Korshøjskolen i januar 2023.

Undervisningsmiljøvurderingen indeholder fire dele:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handleplanen.

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøet er kortlagt via data fra Den Nationale Trivselsmåling 2021/2022 samt en særskilt undervisningsmiljøundersøgelse fra 2022 vedrørende fysiske og æstetiske omgivelser.

Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Kortlægningen er sket i samarbejde med elevrådet og kontaktpersonerne for elevrådet.

Overordnet set trives eleverne på Korshøjskolen, og de er også tilfredse med det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Den Nationale Trivselsmåling måler på fire indikatorer: social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

 • Ro og orden: Her placerer Korshøjskolen sig over landsgennemsnittet
 • Social trivsel: Her placerer Korshøjskolen sig under landsgennemsnittet
 • Faglig trivsel: Her placerer Korshøjskolen sig under landsgennemsnittet
 • Støtte og inspiration: Her placerer Korshøjskolen sig under landsgennemsnittet.

Her gør vi det godt

 • 81,19 % af eleverne svarer nej til, at de bliver forstyrret af larm i timerne.
 • 88,12 % af eleverne svarer ja til, at der er lys nok i klassen til at se, hvad de laver.
 • 94 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de er glade for deres klasse.
 • 97 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de er glade for deres lærere.
 • 89 % af eleverne i 4.-9. klasse svarer, at de sjældent eller aldrig er blevet mobbet.
 • 79 % af eleverne i 4.-9. klasse svarer, at de godt kan lide pauserne i skolen.

Her oplever vi udfordringer

Vi oplever størst udfordringer i elevernes oplevelse af støtte og inspiration.

 • 28 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de nogle gange har ondt maven
 • 32 % af eleverne i 0.-3. klasse svarer, at de tit eller nogle gange er bange for, at de andre børn griner ad dem.
 • 26 % af eleverne i 4.-9. klasse svarer, at undervisningen tit eller meget tit er kedelig
 • Kun 66 % af eleverne er enige eller helt enige i, at lærerne er gode til at støtte dem og hjælpe dem i skolen, når de har brug for det.
 • Drengene svarer generelt mere positivt end pigerne om deres sociale trivsel.
 • Flere drenge end piger svarer, at undervisningen er kedelig.

Handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Fokus på mere spændende undervisning

 • Ønsket mål for indsatsen: Oplevelse af mere spændende undervisning
 • Ansvarlig: Elevråd, afdelingsteam og årgangsteam
 • Tidsplan: Iværksat i elevrådet januar 2023 og løbende opfølgning.

Fokus på bedre støtte i undervisningen

 • Ønsket for indsatsen: Oplevelse af bedre støtte i undervisningen
 • Ansvarlig: Elevråd, afdelingsteam, årgangsteam
 • Tidsplan: Iværksat i elevrådet januar 2023 og løbende opfølgning.

Retningslinje for opfølgning på handleplanen

 • Hvem står for opfølgning: Pædagogisk udvalg, elevråd, afdelingsteam
 • Hvornår: Løbende
 • Hvordan udføres opgaven: Handleplan revideres efter behov.