Ansættelse

Principperne for ansættelse beskriver ansvar, arbejdsopgaver og tidsplan i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Rekruttering og ansættelse af personale er helt centrale processer, når det drejer sig om fortsat udvikling af skolen og SFO'en inden for rammerne af skolens mål- og værdisætning og de principper, der i øvrigt gælder for skolens virksomhed, samt mål- og indholdsbeskrivelser for SFO'en.

Formålet med princippet er "at kvalificere ansættelsesprocessen i forhold til både aktuelle og fremtidige behov på skolen, herunder at tilgodese bestyrelsens og personalets berettigede krav på indflydelse på processen".

I forbindelse med skolens ressourcetildeling og skoleårets planlægning redegør skolens ledelse for behovet for ansættelse af nyt personale i forhold til bestyrelse og personale. Dette gælder også ved ansættelse i løbet af skoleåret.

Skoleledelsen udarbejder stillingsopslaget, orienterer skolebestyrelsen og personalet og udarbejder forslag til tidsplan for ansættelsesproceduren.

Det tilstræbes, at tidsplanen giver mulighed for en forsvarlig ansættelsesproces, herunder at der er en passende mængde tid til rådighed, og at ansættelsesudvalgets medlemmer alle har mulighed for at deltage i processen.

Et bestyrelsesmedlem og en teammakker deltager som udgangspunkt altid i ansættelsesudvalget sammen med ledelsen og tillidsrepræsentant. Dette gælder også længerevarende barselsvikariater.

Ledelsen udarbejder en kort case, som indgår i ansættelsessamtalerne.

Ansættelse af korterevarende vikarer, herunder timelønnede vikarer, er skoleledelsens opgave og ansvar.

Ved ansættelse af administrativt personale og servicepersonale, hvor bestyrelsen ikke har formelle rettigheder/kompetencer, kan laves særlige aftaler i de konkrete tilfælde.