Ekskursioner, lejrskoler, skolerejser

Skolebestyrelsens principper for ekskursioner, lejrskoler, skolerejser.

Skolebestyrelsen finder det meget værdifuldt, at undervisningen forlægges til andre steder end skolens lokaler og område. Det kan være i lokalområdet eller fjernere geografiske lokaliteter – såvel indenlandske som udenlandske, afhængig af formål og elevernes alder.

På denne måde kan undervisningen varieres, gøres virkelighedsnær, være præget af gode fællesoplevelser og få et indhold og en form, der er vanskelig at opnå inden for skolens fysiske rammer.

Fagenes mål, herunder den enkelte elevs alsidige personlige udvikling samt folkeskolelovens øvrige bestemmelser vedrørende tilrettelæggelse af undervisningen er fortsat gældende, da der er tale om undervisning.

Skolebestyrelsen ønsker, at denne mulighed bruges i så stort omfang som muligt inden for skolens timemæssige og økonomiske rammer.

Det besluttes hvert år i forbindelse med godkendelse af skolens budget, hvilke lejrskoler og skolerejser skolen skal have det efterfølgende skoleår.

Lejrskoler

Bestyrelsen ønsker, at der er en lejrskole på 4. og 6. årgang. På 4. årgang er omfanget to hele dage med én overnatning. Skolen betaler 150 kr. pr. elev pr. overnatning. Der må dog opkræves et beløb til kost på højest 85 kr. pr. elev per dag.

På 6. årgang er omfanget tre hele dage med to overnatninger. Det er gratis for eleverne at deltage. Der må dog opkræves et beløb til kost på højest 85 kr. pr. elev pr. dag. Skolen betaler 200 kr. pr. elev pr. overnatning.

Skolerejse

Bestyrelsen ønsker, at der er en skolerejse på 8. årgang. Omfanget er fire hele dage med tre overnatninger. Skolen må i forældrebetaling højest opkræve 1.000 kr. pr. elev, hvis forældrene/eleverne selv derudover betaler for kost. Hvis forældrebetalingen også inkluderer kost, må der højest indkræves 1.500 kr. per elev. Skolen betaler 250 kr. pr. elev i alt. Derudover betaler skolen omkostningerne til medarbejdernes logi, transport m.m.

Bestyrelsen ønsker, at der er en skolerejse for skolens specialklasser hvert år. Omfanget er to hele dage med én overnatning. Skolen må i forældrebetaling højest opkræve 200 kr. pr. elev inkl. kost. Skolen betaler 125 kr. pr. elev i alt. Derudover betaler skolen omkostningerne til medarbejdernes logi, transport m.m.

Hvis hjemmet ikke kan betale egenbetalingen – helt eller delvist – betaler skolen differencen.

Lovgivningsmæssige opmærksomhedspunkter

En lejrskole er forlagt undervisning, og deltagelse er derfor obligatorisk. Det er gratis for eleverne at deltage. Dog må skolen opkræve et beløb til kost. Klassekassen eller elevernes/forældrenes eventuelt indsamlede midler må ikke bruges til undervisningsmæssige/faglige aktiviteter, men alene til oplevelsesmæssige eller samværsmæssige aktiviteter.

En skolerejse er et supplement til undervisningen. Skolerejsen er ikke en del af undervisningen og har som udgangspunkt ikke et fagligt sigte, men mere et oplevelsesmæssigt eller samværsmæssigt supplement. Deltagelse er frivilligt, men skolen skal tilbyde elever, der ikke deltager, anden undervisning. Skolen er ikke forpligtet til at dække alle udgifter. Klassens elever og forældre kan – evt. i samarbejde med skolen – indsamle midler til skolerejsen.