Kommunikationspolitik

Skolen ønsker et højt informationsniveau skole og hjem imellem.

Skolens hjemmeside skal afspejle aktuel og opdateret lettilgængelig information. Hjemmesiden vil i stigende omfang blive det samlende medie i den eksterne kommunikation, hvor aktiviteter og nyheder, pressemeddelelser, stillingsopslag m.m. publiceres og kan opsøges af brugerne.

ForældreIntra og ElevIntra skal være de centrale skriftlige kommunikationsmedier for medarbejderne i forhold til forældre og elever og omvendt.

ForældreIntra anvendes til generel kommunikation mellem skole og hjem, som er relevant for hele klassen, grupper af elever i klassen eller den enkelte elev. Forældre- og ElevIntra kan desuden bruges til den interne kommunikation forældre og elever imellem.

I principper for elektronisk kommunikation er det vigtigt, at alle kommunikerer på en ordentlig og hensigtsmæssig måde. Elever, forældre og skolens personale har et fælles ansvar for, at det sker indenfor nedennævnte rammer og gældende lovgivning.

Alle parter kan anvende det elektroniske kommunikationssystem som meddelelsesmiddel.

Der må forventes en svarfrist på op til tre arbejdsdage for begge parter.

Følsomme og personspecifikke oplysninger skal som hovedregel undgås på ForældreIntra, og både personale og forældre bør være opmærksomme på, at ForældreIntra ikke altid er et hensigtsmæssigt medie at kommunikere igennem. I stedet bør andre former for kontakt skole og hjem imellem anvendes, f.eks. møde eller telefonisk kontakt.

Har nogle parter fravalgt at anvende elektronisk kommunikation, kan specifikke informationer tilgå.