Mobiltelefoner

Her finder du regler for brug af mobiltelefoner på Korshøjskolen.

Formålet er, at vi ønsker at lære eleverne at være til stede her og nu – både fagligt og socialt. Vi ønsker:

  • et øget fokus og koncentration i undervisningen.
  • længere perioder, uden man bliver distraheret af lysende, vibrerende eller støjende enheder.
  • mere socialt samvær i pauserne.
  • færre konflikter, hvilket nemt opstår via de sociale medier.

Mobiltelefoner skal kun bruges, når det er smart, effektivt og skolerelevant.

På Korshøjskolen må eleverne gerne medbringe mobiltelefoner i skoletiden. De skal dog afleveres i lydløs tilstand til klassens lærer eller pædagog, som låser dem inde eller på anden måde opbevarer dem sikkert. Det pædagogiske personale kan til enhver tid tillade, at mobiltelefoner bruges til skolerelevante formål. Inden eleverne får fri, udleveres mobiltelefonerne igen.

Der vil være mulighed for – inden for skolens åbningstid – at forældrene kan få kontakt til deres barn ved at henvende sig til skolens kontor. Det vil ligeledes være muligt for en elev i skoletiden at kontakt sine forældre, hvis eleven har fået lov af sin lærer eller pædagog.