Specialklasser

Randers Kommunes specialklasser på Korshøjskolen er omfattet af skolens mål- og værdisætning og øvrige principper.

For specialklasserne gælder det, at der i udstrakt grad tages udgangspunkt i den enkelte elev med fokus på vedkommendes alsidige kompetenceudvikling.

Korshøjskolen vægter et roligt, trygt og styrkeorienteret skolemiljø, der er præget af tæt voksenkontakt, fleksibilitet og overskuelighed.

Herunder hører det, at skolen i tæt samarbejde med hjemmet skal udvikle elevens faglige kundskaber og færdigheder optimalt. Dette skal bl.a. gøre eleven klar til at fortsætte på en – ikke nødvendigvis ordinær - ungdomsuddannelse. Det betyder imidlertid også, at den enkelte elev placeres i en klasse på baggrund af en individuel pædagogisk vurdering.

På Korshøjskolen finder vi det værdifuldt, at eleverne i almenklasserne og eleverne i specialklasserne spejler sig i hinanden, for derved kan de udvikle et mere nuanceret blik for menneskers mangfoldighed og de vilkår, andre mennesker lever med og skal forme deres liv ud fra. Det betyder, at alle specialklasserne og -eleverne, så vidt det giver pædagogisk mening, inkluderes i afdelingen mht. lokaleplacering, sociale aktiviteter og undervisning (herunder også lejrskoler m.m.).